Nyheder & AktiviteterIndkaldelse til generalforsamling 09-11-2023

Hørning Svømmeklub indkalder til ordinær generalforsamling på Sognegården ma n dag d. 18. december 2023 kl: 18:30

Dagsplanen ifølge vedtægter:

 1. Formandens beretning
 2. Aflæggelse af revideret regnskab
 3. Indkomne forslag
 4. Valg af formand
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af suppleanter
 7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være foreningsformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling 28-11-2022

Hørning Svømmeklub indkalder til ordinær generalforsamling på Bakkeskolen (indgang fra den sædvanlige parkeringsplads) mandag d. 12. december 2022 kl: 19:00

Dagsplanen ifølge vedtægter:

 1. Formandens beretning
 2. Aflæggelse af revideret regnskab
 3. Indkomne forslag
 4. Valg af ny formand
 5. Valg af foreningskasserer jf § 13 stk.1
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være foreningsformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vedrørende nuværende restriktioner 03-01-2022
Kære alle medlemmer.

Glædelig jul og godt nytår!

Vi har fået nogle henvendelser vedrørende hvorvidt vi er omfattet er de nuværende restriktioner eller ej.
Vi vil blot gøre det klart at vi IKKE er omfattet er restriktionerne, hvilket betyder at vi indtil videre fortsætter svømningen som hidtil.

Vi har glædet os rigtig meget til at starte op igen, så kom glad.

Husk selvfølgelig at blive hjemme hvis I er syge, eller på anden vis har symptomer på corona.

Med venlig hilsen
Hørning Svømmeklub
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 30-11-2021
Hørning Svømmeklub indkalder til ordinær generalforsamling på Bakkeskolen (indgang fra den sædvanlige parkeringsplads) onsdag d. 15. december 2021 kl: 19:30

Dagsplanen ifølge vedtægter:
 1. Formandens beretning
 2. Aflæggelse af revideret regnskab
 3. Indkomne forslag
 4. Valg af ny formand
 5. Valg af foreningskasserer jf § 13 stk.1
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Eventuelt
Til denne generalforsamling mangler vi en ny formand og kasserer i HIF-Svømnings bestyrelse, idet ingen af de eksisterende poster ønsker genvalg. Så hvis du, som læser dette, har interesse i at varetage enten kassererposten eller formandsposten, eller blot ønsker at høre mere om hvad arbejdsopgaverne indebærer, så send os endelig en mail på bestyrelsen@hifsvoem.dk, og fortæl lidt om dig selv – vi vil rigtig gerne høre fra dig!

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være foreningsformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Havde du ikke mulighed for at indløse din rabat? 19-08-2021
Som bekendt har sidste sæsons medlemmer fået mulighed for at indløse en rabatkode ved betalingsvinduet, som følge af coronanedlukningen sidste år. (se evt. /Nyheder/Info-om-sæson-2020/2021 for mere information)

Vi har dog bemærket at nogle ikke har haft mulighed for at gøre brug af denne rabat, idet der i enkelte tilfælde ikke var mulighed for at anvende rabatten ved betalingsvinduet.
Dette kan blandt andet skyldes, hvis man har oprettet nyt medlemsID, eller hvis man har annulleret ved betalingsvinduet.

Skriv derfor gerne en mail til kasserer@hifsvoem.dk, hvis du ønkser at gøre brug af rabatten, men ikke havde muligheden, og medsend oplysninger omkring navn, tilmeldte hold i år og sidste år samt reg + kontonr til udbetaling af differencen.

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 18-05-2021
Hørning Svømmeklub indkalder til ordinær generalforsamling på Bakkeskolen (indgang fra den sædvanlige parkeringsplads) onsdag d. 2. juni 2021 kl: 19:30

Dagsplanen ifølge vedtægter:
 
 1. Formandens beretning
 2. Aflæggelse af revideret regnskab
 3. Indkomne forslag
 4. Valg af foreningskasserer jf § 13 stk.1
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af suppleanter
 7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være foreningsformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
Info om sæson 2020/2021 23-04-2021
Kære medlemmer
Sæsonen 2020/2021 har været en besynderlig en af slagsen. Vi er opmærksomme på, at I ikke har fået den mængde svømning som I ønskede, idet vi blev tvunget nedlukket i december måned sidste år. Sæsonen ville alligevel slutte i april måned, og derfor har vi valgt at lukke sæsonen for denne gang. Vi vil dog rigtig gerne kompensere for den lukkede sæson, så derfor giver vi 30% rabat, når du booker dig på hold igen til august. Bemærk, at det kun er medlemmer, som har været omfattet af nedlukningen, som kan gøre brug af denne rabatkode.
 
Der vil altså blive sendt en personlig rabatkode til din mail inden tilmeldingen til den nye sæson begynder. Denne kode skal indtastes i betalingsvinduet, inden du betaler for holdtilmeldingen. Mere info følger når vi nærmer os tilmeldingen til næste sæson, som er d. 17 og 18 august.
 
Der har været forespørgsler om det er muligt at sikre medlemmer der har været omfattet af nedlukningen, en plads på vores hold næste år, og det kan vi desværre ikke grundet tilskudskravene fra kommunen. Derfor vil tilmeldingen foregå på samme præmisser og forudsætninger som hidtil.
 
Vi beklager meget de gener, som nedlukningen har betydet, men vi glæder os rigtig meget til at starte op igen!
 
Med venlig hilsen
Hørning Svømmeklub
Yderligere nedlukning til 7. februar 14-01-2021

Kære medlemmer

Vi håber alle er kommet godt igennem nytåret.

Som I nok ved, er vi i Hørning Svømmeklub nødsaget til at forblive nedlukket, efter myndighedernes anbefalinger, tidligst frem til 7. februar.

Vi glæder os meget til at se jer igen, og håber selvfølgelig det bliver i nærmeste fremtid.

Med venlig hilsen
HIF-Svømning

Forlænget nedlukning til d. 17 januar 02-01-2021

Kære alle medlemmer.

Vi gør opmærksom på, at nedlukningen af svømmehallen forlænges indtil d. 17 januar 2021, grundet regeringens forlængelse af Covid-19 restirktionerne.

Vi åbner svømmehallen igen så snart det er muligt, for vi glæder os meget til at starte undervisningen op, men det tyder på, at vi endnu skal have lidt tålmodighed.

I får mere info om en eventuel genåbning eller yderligere nedlukning, når vi nærmer os d. 17 januar.

Rigtig godt nytår til alle.

Med venlig hilsen
HIF-Svømning
Bestyrelsen

Nedlukning af svømmehallen grundet Covid--19 restriktioner pr. 11/12-2020 10-12-2020

Kære alle medlemmer.

Vi må desværre, grundet de nye Covid-19 restriktioner, lukke svømmehallen ned fra i morgen, fredag d. 11/12-20.

Det betyder, at svømningen i dag, torsdag, bliver afholdt som hidtil, men at der fra i morgen ikke er svømning indtil januar.

Vi håber alle får en god jul og godt nytår, og så glæder vi os til at se jer igen i det nye år.

Med venlig hilsen
Hørning Svømmeklub

Info om de skærpede covid-19 restriktioner i 38 danske kommuner 09-12-2020
I forhold til de nye restriktioner, så holder Hørning Svømmeklub selvfølgelig fortsat åben, idet vi er en del af Skanderborg Kommune. 

Det bliver anbefalet fra myndighedernes side, at folk fra Aarhus Kommune ikke krydser kommunegrænserne, og det bakker vi selvfølgelig op om, men vi vil fra svømmeklubbens side IKKE udelukke medlemmer fra Aarhus Kommune, idet det endnu ikke er et lovkrav. Det er op til hver enkelt at vurdere risikoen for at bære smitten eller blive smittet, og det gælder uanset hvilken kommune man har bosat sig i.

Med venlig hilsen
Hørning Svømmeklub
Udskydelse af Generelforsamling 01-12-2020
Generelforsamlingen, som var planlagt at finde sted inden det nye år, er blevet udskudt til det nye år grundet cornonarestriktionerne, der desværre ikke gør det muligt at holde det som planlagt.
Vedrørende sidste svømmedag inden jul 23-11-2020
Kære alle børnehold.

Sidste svømmeuge inden vores børnehold går på juleferie er uge 51, og i denne anledning plejer forældrene at være velkomne i vandet til en fælles legedag. Dette kan dog ikke lade sig gøre uden at overskride det maximale antal personer vandet, og uden at det strider imod cornonarestriktionerne. Svømmedagen vil derfor kun være med jeres børn, og den/de pågældende træner(ere) og hjælpetræner(ere). 

Vi glæder os til at sende dem godt afsted på juleferie alligevel.

Hilsen
HIF-Svømning
Nye Regler I Svømmehallen Vedrørende Covid-19 26-10-2020

Kære alle medlemmer

Da der nu er kommet lidt flere restriktioner fra myndighedernes side, er vi på baggrund af disse nødsaget til at ændre lidt i de restriktioner, som har været gældende indtil nu. Bemærk, at reglerne gældende i svømmesalen er udarbejdet på baggrund af informationer fra Dansk svømmeunion og Kulturministeriet.

Max antal personer i begge omklædningsrum er faldet til 10 personer. Personer under 21 tæller dog ikke med, hvilket betyder, at det eksempelvis kun er forældre ved bla. børneholdene eller babysvømning der skal sørge for at holde afstand, og ikke overstige de 10 personer i omklædningsrummet.
Vi anbefaler dog så få forældre i omklædningsrummet som muligt, så alle børn der selv kan klæde om, gør det.

Derudover skal alle voksne bære mundbind indtil de kommer ind i omklædningsrummet. Er du tilmeldt et af vores svømmehold, kan du tage det af i omklædningen, og tage det på igen ud af omklædningen, når timen er slut. Er du ikke tilmeldt et hold, og er eksempelvis forældre til et barn, bedes du beholde mundbindet på indtil du forlader bygningen igen.

Alle voksenhold forbliver som de er, undtagen onsdagen 19:30 – 20:30 – I vil dog få yderligere besked når I ankommer onsdag.

Derudover vil der også kommer mere information vedrørende Motion i vand og AquaFitness på selve holdene, når I ankommer.

For svømmere på familiesvømning, må der fremover kun være én forældre pr. barn, så hvis der to børn tilmeldt, må begge forældre selvfølgelig gerne komme med. I vil dog blive delt op på holdet, så den første halvdel af jer vil svømme fra 11-12 og den næste halvdel fra 12-13. I vil modtage en separat mail vedrørende dette.

Intet er ændret for babysvømning, idet holdet her er fritaget, idet en baby ikke kan klare sig selv i vandet, og tæller derfor ikke med i det samlede max-antal.

Ej heller er der ændringer vedrørende Forældre-Barn svømning.

Vi skal dog endnu engang minde om at være omklædt senest 5 minutter før undervisningens begyndelse, så vi undgår at blande holdene, og så vi kan sikre os, at en eventuel smitte på ét hold ikke har smittet nogle på det næste hold. Kom derfor i god tid.

Det kan muligvis stadig virke en smule forvirrende med de nye regler, men så længe vi holder afstand og bruger vores sunde fornuft, så skal vi nok hjælpe hinanden derfra.

Med Venlig Hilsen
Hørning Svømmeklub

Vigtig Information om Covid-19 04-09-2020
Kære alle medlemmer.

Læs venligst nedenstående information inden første svømmegang, så I er sat ind i Hørning Svømmeklubs forholdsregler vedrørende Covid-19.

Information om færden i omklædning og svømmesalen grundet Covid-19.
Hørning svømmeklub har modtaget retningslinjer fra DGI og er også underlagt de gældende regler i samfundet, omkring eksempelvis afstand. Vi henstiller selvfølgelig også til, at hvis man er syg, bliver man hjemme. Er man i karantæne gælder den selvfølgelig også for at komme til svømning.
Vi er meget udfordret i vores omklædning og baderummet, da der eksempelvis er regler, som fastslår, at når man sidder ned skal det være 1 meters afstand til hinanden, men når står man op, eller er aktiv skal der være 2 meter. Dette gælder dog ikke under bruseren med dem man er på samme hold med, men det gælder for eventuelle forældre og hold, som ankommer før og efter ens svømmetime.

Betydning for omklædning/bad før og efter ens svømmetime.
Vi har beregnet 15 minutter til hvert hold i badrummet. Dvs. at begynder ens svømmetime kl. 16.30, kan man gå i baderummet fra 16.15. Der vil være tryk på, så vis hensyn og ikke trække tiden ud under bruseren.
Når du er færdig med badet, går du ind i svømmesalen, og får som barn bælte på lige inden for svømmedøren. Derefter går man ned i bagenden af svømmesalen, nede ved vinduet ud mod parkeringspladsen. Her fordeler man sig med afstand.
Når så holdet før dig er færdig og kommet op af bassinet, må du gå i vandet. Ikke før. Tag eventuelt håndklæde med ind, for ikke at blive kold, mens du venter.
Når man går op efter sin svømmetime - bruger I den forreste trappe ved indgangen til baderummene. (Trappen tættest på mandeomklædningen).
Herefter har man igen 15 minutter til at tage bad og komme ud af omklædningsrummet.

Er du forsinket – eller skal gå tidligt fra en svømmetime.
Der vil ske en betydelig opstramning her. Kan du ikke være omklædt ved begyndelsen af din svømmetime, så har du først mulighed for at komme ind i svømmesalen 15 minutter efter din time er begyndt (idet holdet før dig, nu er ved at vaske sig efter deres time).
Skal du gå tidligere en dag, så skal du være færdig i badet allersenest 15 minutter før næste time begynder, idet baderummet er reserveret til det næste hold.

Omklædningsrummet som venteplads.
Ofte sidder der forældre og venter i omklædningen. Dette er ikke muligt i år grundet den begrænsede plads om afstandskrav for vores svømmere/medlemmer. I henvises derfor til trappeopgangen udenfor omklædningsrummet.
Der kan være plads til få forældre i svømmesalen og dette sker ifølge aftale med træneren.

Holdene er sat til 20 svømmere.
Vi har sat vores holdstørrelser således at instruktørerne også kan gå i vandet med de gældende m2-krav pr. svømmer. Vores trænere og hjælpetrænere er et mix af køn, så de kan være behjælpelige med, at det hele går gnidningsfrit i de nye covid-19 regler, og det gælder også omklædningsrummet, hvis det er nødvendigt.

Vi skal nok hjælpe og guide jer til hvordan dette kommer til at foregå når i ankommer første svømmegang.
Det er mange nye ting, også for vores instruktører, så vi har brug for hjælp til at få tingene til at lykkes. Vi håber derfor, at I vil gøres jeres for at overholde de nye retningslinjer. Har I spørgsmål, er I også velkomne til at skrive til bestyrelsens mailadresse bestyrelsen@hifsvoem.dk .
Vi forstår derfor også, at der er lidt mere at have styr på denne sæson, men frygt ikke. Trænere og bestyrelse vil være til stede i svømmehallen de første par uger for at hjælpe alle godt på vej, samt besvarelse af spørgsmål.
Mange tak.
 
Med Venlig Hilsen
Hørning Svømmeklub
 
Info om Covid-19 08-08-2020
Kære alle

Idet sæson 2020/2021 ikke vil blive som de forrige grundet Covid-19, er det vigtig du læser nedenstående information, hvis du ønsker at tilmelde dig vores svømmehold. Du finder den under "information" og derefter "info om Covid-19". Du kan med fordel også klikke på dette link /Info-om-Covid-19
Holdtilmelding for sæson 2020/2021 31-07-2020
Hej Alle

Hørning Svømmeklub er nu klar med holdoversigten for 2020/2021. Den kan findes på vores hjemmeside under "Holdoversigt" i fanebladene, eller I trykke på det aktive link.

På hjemmesiden kan I også finde mere info omkring dato for holdtilmelding, samt første og sidste svømmeuge.

Bemærk venligst, at vores hold under "holdtilmelding" ikke er opdateret endnu, den vil blive opdateret enten denne, eller næste, uge, men indtil da kan I se på holdoversigten, hvad vi har at byde på den kommende sæson.

Kontakt os endelig hvis der skulle være spørgsmål.
Afslutning på sæson 2019/2020 14-04-2020

Kære alle medlemmer

Idet coronasituationen stadig er højaktuel, har vi i Hørning Svømmeklub besluttet at lukke svømmehallen ned resten af sæsonen. Det betyder, at vi ikke kommer til at holde undervisning på noget hold resten af denne sæson. Vi beklager meget, men vi vender stærkt tilbage næste sæson.

Mere info kommer, når vi åbner op for tilmeldinger til den sæson 2020/2021.

Hilsen HIF-Svømning

Yderligere lukning ifb. med Covid-19 25-03-2020

Kære alle medlemmer

Efter regeringens seneste udmeldinger holder vi i Hørning Svømmeklub lukket yderligere indtil d. 13. april.

Vi opdaterer løbende når vi ved mere omkirng yderligere udskydelse eller åbning.

Tak for jeres forståelighed. 

De bedste hilsner
Hørning Svømmeklub

Vigtig info vedrørende Coronavirus 11-03-2020

Kære alle medlemmer

Vi har i Hørning Svømmeklub truffet en beslutning, om at lukke svømmehallen ned i minimum 14 dage fra og med i morgen, torsdag d. 12/03-20, grundet regeringens tiltag i forbindelse med udbruddet af coronavirus.

Svømmeklubben forventes at genåbne mandag d. 30/03-20.

Vi håber på jeres forståelse.

Venlig Hilsen
Hørning Svømmeklub.

Tilmelding til Fastelavn 18-02-2020
Vi har rykket fristen for tilmelding til Fastelavn helt frem til Torsdag!

Skynd jer at tilmelde jer inden, så I kan nå at være med!

Tilmelding skal ske under "arrengementer".
HIF inviterer alle medlemmer til fastelavn i svømmesalen! 16-02-2020
Vi gentager succesen, og inviterer til fastelavn i svømmesalen!

Man må meget gerne komme udklædt, men ingen farve i ansigt el andet der smitter af i vandet. Der er præmie til bedste udklædte, og slikposer til alle.
Vi laver tøndeslagning, derfor er forældre meget velkommen i vandet til hjælpe børnene.
Hvor: Svømmesalen/Engvej 6.

Hvornår: Lørdag 22.02 kl 13.00–14.30
Tilmelding: Tilmelding sker via hjemmesiden under ”arrangementer”.
SU senest onsdag 19.02.20.

Kom glad!

HIlsen HIF-Svømning
HIF - ORDINÆR GENRALFORSAMLING 21-01-2020
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 30.01.2020

KL: 19:30 I Hørning Idrætscenter - mødelokalet

---------------------

FORSLAG TIL DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Formandens beretning

5. Foreningsmændendens beretning

6. Regnskab og budget for næste år

7. Fastlæggelse af ydelse fra foreningerne

8. Indkomne forslag

9. Valg af forretningsudvalget:
     a. Valg af hovedformand if. §6 stk. 8
     b. Valg af hovedkasserer if. §6 stk. 8
     c. Valg af repræsentant til Hørning Idrætscenter if. §6 stk. 9

10. Valg af revisor

11. Valg af revisorsuppleant

12. Eventuelt


Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 22/1-20.


VI ØNSKER AT SE SÅ MANGE MEDLEMMER SOM MULIGT FOR AT BAKKE OP OM LOKALSPORTEN I HØRNING!
 
Aflysning af Store Legedag 21-01-2020
Kære Alle

Vi vil blot informere, at Store Legedag hermed er aflyst pga. for få tilmeldinger.

Til gengæld fejrer vi fastelavn i svømmehallen igen i år, så hold kalenderen fri d. 22/02-20!
Hold øje på vores Facebook - og Hjemmeside for mere info...

Med Venlig Hilsen
Hørning Svømmeklub
Juleferie 03-12-2019
Husk at sidste svømmedag inden juleferien er d. 15/12-19 og at vi genopstarter mandag d. 06/01-20.

Rigtig god juleferie!
Praktisk info omkring diskoaften 22-11-2019

Hej Alle.

Tusinde tak for alle tilmeldingerne!

Arrangementet er fra 15:00-17:00 i morgen i Hørning Svømmehal, hvor vi disker op med ingredienserne for en hyggelig aften og god stemning!

Vi gør opmærksom på, at det ikke er hensigtsmæssigt at parkere på vejen ved siden af parkeirngspladsen, idet det kan resulterer i uheldige parkeringsbøder. Vi henviser derfor til at benytte parkeringspladsen overfor togbanen, hvis den lille parkeringsplads er fyldt. (Dette gælder også for fremtiden, når I eller jeres børn er til svømning)

Når det er sagt, behøver I ikke medbringe andet end badetøj og det glade festhumør!

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen
Hørning Svømmeklub

Tilmelding til Diskofest 19-11-2019
Kære medlemmer

Der er nu muligt at tilmelde sig vores Diskofest.
Blot tryk på arrangementer i menulinjen og meld jer til!

Sidste tilmeldingsfrist: 21/11-19

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HIF Svømning 11-11-2019

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i HIF Svømning.

Generalforsamlingen afholdes i Sognegården tirsdag den 26. november kl. 19:30.
Dagsorden ifølge vedtægter.
 1. Formandens beretning
 2. Aflæggelse af revideret regnskab
 3. Indkomne forslag
 4. Valg af foreningskasserer jf § 13 stk.1
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af suppleanter
 7. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være foreningsformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Holdtilmelding i aften 11-11-2019

Info om holdtilmelding i aften.

Da holdtilmeldingen i går blev åben, oplevede vi tekniske problemer, som gjorde at det ikke var muligt at tilmelde sig Forældre-barn svømning. Vi beklager meget de udfordringer det gav, samt den forvirring det skabte, at der stod, at tilmeldingen for Forældre-Barn svømning ville åbne i går. 

Fejlene er nu blevet rettet, hvilket betyder, at det nu er muligt at tilmelde sig dette hold i aften kl: 20:00, ligesom alle de andre hold, som også åbner i aften.

Hvis der skulle være tvivl, eller opstå problemer, så tøv ikke med at henvende jer til svoemning@hifsvoem.dk.
VI sidder klar på tasterne.

Hilsen HIF-Svømning
 
Plan for Sæson 2019-2020 11-11-2019

Vi er nu klar med planen for næste sæson 


Der åbnes for tilmelding tirsdag den 13. august (kun børnehold) samt onsdag den 14. august. Begge dage kl. 20.
 
Vi har i år ændret lidt på holdsammensætningen samt oprettet et nyt hold Forældre-Barn, se holdoversigten for mere info. Derudover er blandet voksne blevet specificeret med/uden vandgymnastik, og der er nu mulighed for at børn ned til 4 år, kan begynde at gå til svømning.
 
Vi glæder os til at se jer igen i den nye sæson.
 
God sommer :)


Med venlig hilsen
 
HIF Svømning
Sæson 2019/2020 11-11-2019

Vi er nu klar med planen for næste sæson 

Der åbnes for tilmelding tirsdag den 13. august (kun børnehold) samt onsdag den 14. august. Begge dage kl. 20.
 
Vi har i år ændret lidt på holdsammensætningen samt oprettet et nyt hold Forældre-Barn, se holdoversigten for mere info. Derudover er blandet voksne blevet specificeret med/uden vandgymnastik, og der er nu mulighed for at børn ned til 4 år, kan begynde at gå til svømning.
 
Vi glæder os til at se jer igen i den nye sæson.
 
God sommer :)


Med venlig hilsen
 
HIF Svømning
Kommende svømmeuge 11-11-2019

Vi minder om, at de sidste svømmedage er:


Mandag d. 8 april
Tirsdag d. 9 april
Onsdag d. 10 april
Torsdag d. 11 april
Fredag d. 12 april
Lørdag d. 13 april
Søndag d. 14 april

Vi glæder os alle til at se både børn og forældre i vandet!
Opfølgning på generalforsamling 15-11-2018

Kære alle medlemmer I HIF Svømning.


Da Karsten Jakobsen aftrådte som formand i HIF Svømning tilbage i august, blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvis formål var et vælge en ny til formandsposten. Da Karsten Jakobsen hertil stillede op og blev genvalgt, trådte en del af bestyrelsen af, hvilket medførte at opbakningen fra bestyrelsens side var for lille til at kunne fortsætte, og var derfor grunden til at Karsten Jakobsen trådte af igen. Herefter blev der indkaldt til endnu et møde, hvor Flemming Wickberg blev valgt til formandsposten, og han er altså den nye formand. I bedes derfor trykke på nedenstående link, for at få indblik i den nye bestyrelse.

Bestyrelsen

Med venlig hilsen HIF Svømning.
Kalenderopdatering 09-12-2018

INFORMATION:


Uge 50 er sidste gang inden svømning. Vi begynder igen efter jul i uge 2.

Se eventuelt vores kalender under "information" for at se fremtidige begivenheder, som løbende bliver opdateret. 
2018-10-07 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HIF Svømning: 08-10-2018

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i HIF Svømning. Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet ved side af Sportscafeen i Hørning Hallen tirsdag den 23. oktober kl. 19:30.

Dagsorden ifølge vedtægter. Dog skal der på generalforsamlingen vælges både formand og kasserer, da Karsten dagen efter valget på den ekstraordinære generalforsamling igen trak sig fra formandsposten.

Dagsorden for denne ordinære generalforsamling er følgende:

1. Formandens beretning
2. Aflæggelse af revideret regnskab og budget
3. Indkomne forslag
4. Valg af foreningsformand jf. § 13 stk. 1. (vælges for 1 år)
5. Valg af foreningskasserer jf. § 13 stk. 1.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af op til 2 suppleanter
8. Eventuelt.

Med venlig hilsen
HIF Svømning
2018-08-30 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i HIF Svømning: 08-10-2018
Idet formand Karsten Jakobsen har meldt bestyrelsen at han ønsker at træde tilbage som formand og instruktør i HIF Svømning, indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling i HIF Svømning. Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet ved siden af Sportscaféen i Hørning Hallen mandag d. 17. september 2018 kl. 19:30.

Dagsorden: valg af ny formand

Vi håber at se så mange medlemmer som muligt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i HIF Svømning
2018-07-10 Onlinetilmelding til sæson 2018/2019: 08-10-2018
Vi åbner op for onlinetilmelding tirsdag d. 14. og onsdag d. 15 august. Se mere under onlinetilmelding.

Hilsen HIF Svømning
Kalender
Besøg vores side
HIF Svømning | svoemning@hifsvoem.dk | 8362 Hørning - Skanderborg kommune